Teknolojideki hızlı gelişimin her alana olduğu gibi hukuk alanına yönelik de önemli etkileri olduğu aşikardır. Dolayısıyla artık bu alanda mesleğini icra edenlerin hukuk teknolojilerine adapte olmaları, onlar için bir gereklilik boyutuna ulaşmaktadır. “Hukukta İnovasyon: Yapay Zeka ve Girişimcilik” programı, 21-23 Ağustos tarihleri arasında bu denli önem arz eden bir konu olan hukuk teknolojilerini ele almayı